Talentutvikling

Inspirerende arbeidsplass for unge

Vi vil være en inspirerende og utfordrende arbeidsplass for unge spirende talenter. De som starter hos oss som unge, for eksempel som studentassistenter, lærlinger eller management trainee, merker raskt at det er høyt under taket og gode muligheter for å gjennomføre sine ideer. Her får du helt fra start et reelt ansvar, slik at du kan bygge videre på dine personlige styrker og faglige kompetanse.

Management Trainee – program

Vi tilbyr ved noen anledninger management trainnee program. Her vil du få verdifull erfaring og kompetanse. Programmets innhold avhenger av hvilke behov vi har, men vil som regel bestå av 4 prosjekter fordelt over 2 år. Prosjektene du får ansvar for vil utvikle dine ledelsesevner og gjøre deg kjent med en stor del av virksomheten vår, også internasjonalt.

Studentassistenter

Som studentassistent får du muligheten til å komme inn i Elis mens du fremdeles studerer. Oppgavene varierer ut fra behov og kompetanse. Vi ser på våre studentassistenter som fremtidige fulltidsansatte og rekrutterer gjerne fra disse stillingene når andre roller i selskapet skal besettes.

Lærlinger

Vi tar ved noen anledninger inn lærlinger på våre vaskerier. Et lærling-opphold hos oss er en spennende reise hvor du på kort tid lærer om våre forskjellige arbeidsområder og hvordan din utdannelse anvendes i arbeidslivet.