Personvern

Vi legger stor vekt på behovet for å behandle dine personlige data på en hensiktsmessig og lovlig måte. Formålet med denne merknaden er å gjøre deg oppmerksom på hvilke personopplysninger vi samler inn, hvordan vi skal behandle dem, prosedyrene for å beskytte dine personlige data og rettighetene du har i forbindelse med det.

 • Hvordan samler vi inn dine personlige data?

  Vi samler kun personopplysninger om deg (for eksempel navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer) som er relevant og nødvendig for vår kommersielle interaksjon med virksomheten din, eller for å gi deg nyttig informasjon. Vi mottar personlige opplysninger om deg på følgende måter:

  • Direkte fra deg: Vi gir deg muligheten til å sende inn dine opplysninger til oss via skjemaer på vår nettside og beholder disse dataene der vi har ditt samtykke eller en legitim grunn til å gjøre det (for eksempel skjemaer der du kan be om at vi kontakter deg med ytterligere informasjon om våre tjenester eller skjemaer for å motta vårt nyhetsbrev for markedsføring); og
  • Gjennom kommunikasjon med deg: Hvis du kontakter oss, kan vi holde oversikt over korrespondansen og beholde dine kontaktdetaljer der vi har legitim grunn til det.
 • Hva gjør vi med dine personlige data?

  I de aller fleste tilfeller samler, lagrer og bruker vi dine personlige data der vi har en legitim interesse for å kunne kontakte deg i en forretningsmessig kontekst:

  • For å utføre våre forpliktelser som følge av kontrakter inngått med virksomheten din, og for å håndtere ordrer og kontoer for levering av produkter og tjenester;
  • For andre normale administrative eller kommersielle formål, og for å sikre konsistens og kvalitet på produkter og tjenester; og
  • Hvor vi med rette tror at enkelte av våre produkter og tjenester vil være av interesse for deg.

   

   For de resterende måtene vi kan bruke dine personlige data på, vil vi søke etter ditt samtykke når det er nødvendig. Og hvor vi har til hensikt å bruke dataene dine til andre formål enn de som er angitt ovenfor eller som det ble samlet inn, vil vi gi deg relevant informasjon om slik behandling og søke ytterligere samtykke fra deg når det er nødvendig.

 • Hvem andre kan motta dine personlige data?

  Vi kan videregive dine personopplysninger til tredjepart hvor det er nødvendig (dvs. å oppfylle en bestilling fra deg). Vi engasjerer andre organisasjoner og enkeltpersoner til å utføre funksjoner på våre vegne, for eksempel leveringstjenester, og trenger å gi dem viss informasjon slik at de kan utføre sin funksjon.

  Vi kan avsløre dine personopplysninger til et medlem av vår gruppe, det vil si våre datterselskaper, vårt holdingselskap og dets datterselskaper.

  Vi kan også avsløre dine personlige opplysninger til tredjepart:

  • I tilfelle vi selger eller kjøper noen virksomheter eller eiendeler, kan vi i så fall avsløre dine personlige opplysninger til den potensielle selgeren eller kjøperen av slik virksomhet eller eiendeler.
  • Hvis vi er oppkjøpt av en tredjepart, vil personlig informasjon fra oss om våre kunder være en av de overførte eiendelene; og
  • Hvis vi har plikt til å offentliggjøre eller dele dine personopplysninger (i) for å overholde en juridisk forpliktelse; (ii) for å håndheve eller anvende andre avtaler eller (iii) for å beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til oss, våre kunder eller andre.

   

 • Hvor lenge vil vi beholde dine personlige data?

  Vi vil beholde dine personlige opplysninger for ikke lenger enn det som er lovpålagt og nødvendig for vårt formål. Generelt, der vi kun holder informasjonen din til markedsføringsformål, vil informasjonen bli holdt hos oss til du informerer oss om at du ikke lenger ønsker å motta markedsføringskorrespondanse fra oss. Fullstendig informasjon om vår retensjonspolicy er tilgjengelig på forespørsel via e-post til no-info@elis.com.

 • Hvilke rettigheter har du i forhold til dine personopplysninger - "slette det, fryse det, rette det"?

  Du kan:

  • Be om tilgang til personopplysningene vi har om deg (se "Gjøre en forespørsel om tilgang til personopplysninger" nedenfor);
  • Be oss om å slette personlige data vi har på deg under visse omstendigheter (for eksempel hvor det ikke lenger er nødvendig for våre formål);
  • Be oss om å fryse vår behandling av dine personlige data under visse omstendigheter (for eksempel hvor du utfordrer nøyaktigheten av dataene vi har på deg); og
  • Be oss om å rette opp eventuelle unøyaktige personopplysninger vi har om deg.

   

   Hvis du har gitt oss samtykke til å beholde dataene dine (for eksempel ved å fylle ut en av våre elektroniske skjemaer), vær oppmerksom på at du har rett til å trekke tilbake samtykket når som helst ved å kontakte oss på no-info@elis.com.

 • Hvem kan du klage til?

  Hvis du ønsker å opprette en klage om hvordan vi har håndtert dine personopplysninger, vennligst kontakt no-info@elis.com og vi vil undersøke saken. Hvis du ikke er fornøyd med vårt svar eller tror at vi ikke behandler dine personopplysninger i samsvar med loven, kan du videresende klagen din til databeskyttelsesmyndigheten i din jurisdiksjon.

  Datatilsynet, Tollbugata 3, 0152 Oslo, +47 22 39 69 00, postkasse@datatilsynet.no.

 • Gjør en forespørsel om tilgang til personopplysninger

  Hvis du ønsker å be om tilgang til personopplysningene vi har om deg, må du sende en skriftlig forespørsel via e-post til no-info@elis.com ved å benytte skjemaet som er tilgjengelig nederst på siden. Vi vil gi første kopi av dine personlige data gratis, men kan kreve en rimelig avgift for våre administrative kostnader hvis du ber om ytterligere kopier. Du kan spesifisere formatet du ønsker å motta dine personlige opplysninger på, og hvis du velger å ikke spesifisere, vil vi gi det til deg i samme format som forespørselen din.

  Vær oppmerksom på at vi må balansere dine rettigheter mot andres, og det kan være noen opplysninger som inneholder en tredjeparts konfidensielle data som vi ikke kan sende deg. Vi vil forsøke å imøtekomme forespørselen din innen en måned etter mottak, og vil ikke forårsake uforholdsmessige forsinkelser.

 • Må du gi oss dine data?

  Hvis du er en eksisterende og pågående kunde eller leverandør av Elis, må vi beholde detaljer om minst en aktuell kontaktperson for å kunne utføre våre forpliktelser som følge av eventuelle kontrakter inngått med virksomheten din, og for å håndtere bestillinger og står for leveransen av produkter og tjenester. Ellers, hvis du ikke har et eksisterende forhold til Elis, er du ikke forpliktet til å gi oss dine data til markedsføringsformål, men hvis du velger å ikke gjøre det, kan du gå glipp av nyheter og tilbud knyttet til vår virksomhet.

 • Hvem skal jeg kontakte?

  Har du ytterligere spørsmål i forbindelse med behandlingen av dine personopplysninger, vennligst kontakt no-info@elis.com

 • Endringer i denne personvernerklæringen

  Eventuelle endringer vi gjør med denne personvernerklæringen i fremtiden vil bli lagt ut på denne siden.