Hopp til hovedinnhold
 • Service
 • Segmenter
 • Konsern
 • Tilbake

Bærekraft i Elis

Vår sirkulære forretningsmodell

Gjenbruk og sirkularitet er fundamentet i vår forretningsmodell. Alle plagg er designet og utformet for å vare så lenge som mulig. Det betyr at skånsom vask, reparasjon og ombruk, samt resirkulering er en naturlig del vår hverdag. Vi er ISO-sertifisert og Svanemerket-godkjent. Vårt bærekraftsarbeid er anerkjent med gullmedalje av EcoVadis og A- fra CDP.

Elis kan bidra i flere deler av verdikjeden for å få ned miljøavtrykket til tekstiler. De mest bærekraftige innkjøpene er de vi ikke gjør. Vår leieløsning er designet for at vi kun skal kjøpe inn det kunden har behov for og at produktene vedlikeholdes og leve lenger. Den skreddersydde forretningsmodellen vår lar kundene dra nytte av tjenestene våre uten at de selv må gå til innkjøp av produktene de ønsker. 

Les mer om hva vi gjør for en mer bærekraftig utvikling i vår CSR rapport for 2022.

Våre forpliktelser

Bærekrafsstrategien til Elis SA og Elis Norge er tett knyttet til konsernets overordnede forretningsstrategi, som omhandler innovasjon og muligheter i nye markeder, samtidig som vi har kontinuerlig, lønnsom og bærekraftig vekst. I tillegg skal vi være Norges beste servicebedrift gjennom eksepsjonelle kundeopplevelser.

Vårt arbeid med bærekraft er basert på våre fire verdier - respekt, integritet, ansvar og profesjonalitet. Vi vil være et godt eksempel for andre, spesielt gjennom vår integritet og ærlighet, samt innlemme våre verdier i medarbeidere og partneres hverdag.

 • De tre pilarene i bærekraftsstrategien

  1. Sirkularitet i alt vi gjør for å minske vår påvirkning på planeten

  • Tenke sirkularitet i alt vi gjør; Videreutvikle vår sirkulære tankegang på produkt, tjenester og drift og overføre våre ressursutnyttelse og klimaløsninger til våre kunder
  • Utvikle økodesign for våre produkter og tjenester så vi kan støtte våre kunder på deres bærekraftsreise og målsetninger
  • Bedre hver dag – ha beste praksis i vår dag-til-dag drift for å begrense vår påvirkning på miljøet

   

  2. Kompetente medarbeidere i et trygt arbeidsmiljø

  • Trygge arbeidsplasser, fysisk og psykisk, med null skader og ingen trakassering
  • Sikre like mulighet for alle og fremme mangfold
  • Tiltrekke oss riktige talent og støtte våre kollegaer i deres utvikling
  • Ha kompetente og ansvarlige medarbeidere i alle deler av organisasjonen

   

  3. Være en positiv bidragsyter i samfunnet

  • Tilby produkter og tjenester som bidrar til god hygiene eller til å redusere ressursbruk
  • Bidra i våre lokalsamfunn og støtte saker som betyr noe
  • Jobbe ansvarlig og etisk i hele verdikjeden og aktivt søke løsninger til dagens bærekraftsutfordringer
 • Dialog og samarbeid

  Vi engasjerer oss med våre viktigste interessenter for å få total forståelse for deres behov og forventninger, slik at vi kan levere optimale resultater for alle.

  Kunder
  Vi ber regelmessig om tilbakemeldinger fra våre kunder når det gjelder våre tjenester. Dette følges opp av tilfredshetsundersøkelser.

  Medarbeidere
  Vi benytter oss av et stort utvalg av kanaler for de ansatte, inkludert konsernundersøkelser som gjennomføres hvert annet år.

  Investorer
  Ledelsen har regelmessig møter med investorer og potensielle investorer, og mottar regelmessig informasjon fra meglere og rådgivere som deles med styret.

  Leverandører
  Vi fortsetter vårt langsiktige strategiske forhold til leverandører, noe som støtter opp om vår ambisjon som går på å rasjonalisere leverandørbasen. Med respekt for utstyrsleverandører har vi utviklet strategiske partnerskap basert på effektivitet og livssyklus.

  Industripartnere
  På de viktigste markedene engasjerer vi oss med den bredere tekstilindustrien gjennom fagforeninger, ved å dele kunnskap om lover, tekniske standarder og sikkerhet.

  Lokalsamfunn
  Vi er bevisste på at våre vaskerier er en del av et lokalsamfunn, og at vår arbeidsstyrke hentes fra dette lokale miljøet. Vi engasjerer oss aktivt med disse samfunnene, investerer i lokale tiltak for å sikre at vår innvirkning på miljøet er positiv, og for å skape ytterligere sysselsetting.

   

 • Ansvarlig leverandørkjede og arbeidsplass

  Vi ønsker kontinuerlig å skape innovative løsninger som gir en service som bedrer både dine og dine kunders bærekraftige utvikling, ved å engasjere både leverandører og kunder med det mål å redusere miljøpåvirkningen og samtidig bedre kvaliteten og prosesseffektiviteten. Vi samarbeider med et begrenset antall hovedleverandører som bidrar med å opprette solide langvarige relasjoner. 

  Vi har etiske retningslinjer for våre leverandører. 

  Elis jobber for å være en trygg arbeidsplass for alle, fysisk og psykisk. Vi anerkjenner og fremmer de universelle menneskerettighetene, som udelelige, ukrenkelige og umistelige. Mer om vårt arbeid for ansvarliggjøring i leverandørkjeden og risikovurdering av menneskerettigheter finner du her

 • Svanemerket

  Hva er Svanemerket?

  Svanemerket er den offisielle miljømerkeordningen i Norge. Svanemerket er en ikke-kommersiell merkeordning, og det er Stiftelsen Miljømerking som forvalter Svanemerket i Norge.

  Nordisk Ministerråd opprettet Svanemerket i 1989. Svanemerket er derfor en del av verktøykassa vi har for å gjøre det lett å velge mer miljøvennlige produkter, redusere miljøskader, og for å stimulere til grønn innovasjon og vekst i næringslivet.

  Svanen legger stor vekt på dokumentasjon og etterrettelighet. De miljøkravene som stilles, er utarbeidet av nordiske fageksperter og blir vedtatt av en uavhengig nemnd. Nemnda er det regjeringene i alle de nordiske landene som oppnevner. Fagekspertene er biologer, ingeniører og kjemikere med kunnskap om produkt, produksjonsteknikk og de ulike miljøaspektene.

  Svanen kjører åpne høringsprosesser på alle krav i alle nordiske land. Alle borgere, organisasjoner og bedrifter kan gi høringssvar, det lages offentlige høringssammenstillinger som viser hvilke innspill vi tar hensyn til og begrunner valgene våre. Til slutt legges alle krav og bakgrunnsdokumenter tilgjengelig for offentligheten.

  Hvordan blir et produkt Svanemerket?

  Når et produkt eller tjeneste har blitt Svanemerket har det bestått den objektive vurderingen til Miljømerking av hvor miljøtilpasset produktet er. Hele livssyklusen til et produkt eller en tjeneste blir vurdert. Fra råvare – til produksjon – via bruk – til avfallshåndtering.

  Miljømerking stiller strenge krav. Alt fra råvareutvinning, lokal forurensning, kjemikalier og energiforbruk, til kvalitet, helse og etikk må kunne belyses og dokumenteres. Når alle krav er oppfylt og de kan dokumenters, blir dette kontrollert av Miljømerking. Og det blir avgjort om det er tilstrekkelig for å få Svanemerket.

  I ISO-terminologi er Svanemerket miljømerking, type 1, ISO 14024.

  Svanemerket er en nøytral tredjepart

  Det er svært viktig for merkeordningens troverdighet at Svanemerket er en nøytral tredjepart. Det er lett å påberope seg at man er god på miljø. Men så lenge det bare er en selv som vet hva som er gjort, og ingen har etterprøvd om tiltakene faktisk virker, er det jo ikke mye verdt. Det blir ikke godt miljøarbeid av en ringperm alene. Om en bedrift vil svanemerke sine produkt eller tjenester, må de dokumentere at det tilfredsstiller alle miljøkravene de stiller til den aktuelle produktgruppen. Det gjennomføres en kontroll, og hvis alt er i orden, får produsenten lisens til å bruke Svanemerket i de årene det aktuelle kravdokumentet er gyldig.

  Elis og Svanemerket

  I dag er 5 av våre seks vaskerier Svanemerket, som dekker over 95% av volumet som vaskes av Elis Norge.  

  Les også mer om miljømerket Svanen

   

 • Andre sertifiseringer og anerkjennelser

  Elis Norge er sertifisert av Nemko etter standardene:

  • ISO 9001: Ledelsessystemer for kvalitet
  • ISO 14001: Ledelsessystemer for miljø
  • ISO 45001: Ledelsessystemer for arbeidsmiljø

   

  I 2023 mottok Elis anerkjennelse for sitt bærekraftsarbeid. Elis-gruppen ble tildelt gullmedalje av bærekraftsratingen EcoVadis, som plasserer selskapet blant topp 5% av de 100 000 rangerte selskapene. I tillegg mottok selskapet anerkjennelse for sitt klimaforpliktelser, da vi mottok en A- fra klimaratingsorganisajonen CDP. 

 • Distribusjon

  I 2022 ble alle Elis Norge sine lokasjoner såkalte multiservice-anlegg. Prosessen har vart over flere år, men nå følger alle lokasjoner samme modell. Gjennom vår løsning leverer vi smartere og flere produkter til kunden, som har redusert antall kilometer kjørt.

  I tillegg, skal alle våre sjåfører gjennomføre opplæring i miljøvennlig kjøring. Kurset gir kunnskap og forståelse i hva våre tiltak kan bety både for miljø – og for økonomien – og er et viktig bidrag i miljøarbeidet. Målet med kurset er å redusere de totale utgiftene på vognparken gjennom redusert forbruk av drivstoff, mindre slitasje og reduksjon i skadefrekvens, samt bidra til et renere miljø.

  Det arbeides med å innføre elvarebiler på alle lokasjoner, og i 2022 var 12% av alle varebilene i Norge elvarebiler.

   

Mot en bærekraftig utvikling

En bærekraftig utvikling benytter ressursene i dag slik at det ikke går på bekostning av morgendagen. Dagens strukturer for ressursbruk er altfor lineære, spesielt i tekstilbransjen. Tekstilbransjen som helhet står for 10% av de globale klimagassutslippene og rundt 30% av årlig avfallsproduksjon. Rundt 30% av tekstilene i EU blir gjenbrukt, men kun 1% går til resirkulering ved slutten av sitt liv. 

Elis kan bidra i flere deler av verdikjeden for å få ned miljøavtrykket til tekstiler. Vi optimaliserer vaskeprosessene våre for å behandle tekstilene så skånsomt som mulig og ivareta dem slik at de kan ha en lang levetid.  Hos oss kan vårt kvalitetstøy leve lenge og ha flere brukere. Alle våre vaskerier har egne bruktlager med tekstiler som venter på å komme i bruk igjen hos en ny bruker. Vi tilbyr også reparasjoner, som et ledd i dette arbeidet. Når levetiden er over – har vi et mål om å om å resirkulere alle våre tekstiler ved gjenvinning, gjenbruk eller re-design. I dag kan vi resirkulere rundt 95% av de tekstilene som har nådd sin levetid. 

Å forlenge levetiden til tekstiler og produkter er essensielt i vårt arbeid med å minimere vårt miljøavtrykk. Flere av våre matter inneholder resirkulerte plastflasker, også kjent som PET. Samt at mange av våre hygieneprodukter, også dispensere, er sertifisert med cradle to cradle. Vi har i årevis arbeidet ut ifra den sirkulære tankegangen, og den har blitt godt implementert i alle ledd av våre produkters livssyklus.

Denne gjenbruksmodellen utnytter dermed bruken av produktet, og oppmuntrer til gjenbruk og resirkulering gjennom våre partnerskap. Vi ønsker å vise alternativer til engangsprodukter. Derfor samarbeider vi med våre leverandører for å minimere avfall. Samtidig har vi egne mål for å redusere forbruket av vann, energi og kjemikalier på våre vaskerier. 

Når produktene våre når slutten på sin levetid må vi finne de beste måtene for å kunne bruke tekstilene videre. Derfor har vi valgt å sende vårt arbeidstøy til resirkulering, og i dag kan vi resirkulere rundt 95% av det tøyet som ikke lenger kan brukes. 

Videre må vi jobbe i partnerskap med de som resirkulerer tekstiler og produserer klærne vi handler inn, for innovative løsninger slik at det resirkulerte materialet kommer tilbake inn i tekstilloppen og kan bli nytt tøy vi kan leie ut til våre kunder. 

>> Les Elis konsernets CSR rapport

Konsernets hovedmål for 2025

 • 80%

  Av våre tekstiler skal enten gjenbrukes eller resirkuleres

 • -20%

  Reduksjon av vårt CO2-utslipp i Europa (sammenlignet med 2010)

 • -50%

  Reduksjon av vårt vannforbruk i Europa (sammenlignet med 2010)

 • -35%

  Reduksjon av vårt energiforbruk i Europa (sammenlignet med 2010)

 • 50%

  Reduksjon i fraværsulykker

 • 95%

  Av våre leverandører overholder vår CSR-policy

Xavier Martiré

Hos Elis arbeider vi for å skape et arbeidsmiljø som respekterer menneskerettigheter, fremmer mangfoldighet og beskytter naturen. Vi ønsker å inspirere andre til å sette en høy standard innenfor integritet og ærlighet. Dette er verdier som vi deler med våre medarbeider og partnere.

Xavier Martiré CEO

Konsernets resultater

 • -43%

  Redusert vannforbruk i Europa siden 2010 (per kilo levert sengetøy)

 • 70%

  Av våre tekstiler ble gjenbrukt eller resirkulert i 2022

 • 34%

  Av våre ledere er kvinner

 • 94%

  Av innkjøp ble screenet etter bærekraftskriterier i 2022

Miljøvennlige produkter

Bærekraft er integrert i vår forretningsmodell og visjon. Vi utvikler holdbare og gjenbrukbare tekstiler.

 • Cotton Icon

  Arbeidstøy og håndklær av BCI Cotton

  The Better Cotton Initiative (BCI) - en global ideell organisasjon - er verdens største bærekraftprogram for bomull. BCI arbeider for å gjøre global bomullsproduksjon bedre for menneskene som produserer den, bedre for miljøet den vokser i og bedre for sektorens fremtid.

 • Recycling Icon

  Miljøvennlige matter

  Sammen med våre partnere og leverandører, sørger vi hele tiden for å ha de mest ansvarlige produksjonsmetoder og produkter. I vår nye og innovative matte MicroMagnetic brukes gjenbrukt fiskegarn som samles opp fra bunnen av verdens hav.

 • Bottle Icon

  Matter av 100% gjenbrukte flasker

  Våre logomatter er trykket på PET-garn som er laget av 100% resirkulerte plastflasker. Disse mattene er en av de mest miljøvennlige mattene som finnes på markedet.

 • Water Icon

  Cradle to cradle sertifisering

  Vår papirlinje, samt våre Fusionline dispensere, er sertifisert med Cradle to Cradle som er et globalt kjennetegn for tryggere, mer bærekraftige produkter. Dette er en dokumentasjon på at våre produkter lever opp til en av de høyeste standarder innenfor bærekraft.

Innovasjon

Hvert år siden 2008 har Elis konsernet satt mål for å redusere forbruket av vann, energi og kjemikalier med 3-5%.

Våre vaskerier er utstyrt med moderne teknologi. Vaskeprosessene forbedres kontinuerlig, slik at de alltid er optimalisert etter energiforbruket. Vi har systemer for å spare energi, samt at prosessen automatisk gjenvinner vann fra ett trinn i prosessen for bruk i et annet.

Rent vann fra prosessen brukes igjen, slik at vann, kjemikalier og energi kan spares.  På logistikksiden er leveringsrutene optimalisert ved hjelp av et system for å redusere kjørte kilometer.

Les mer om innovasjon

Ønsker du vite mer om vår service?

Ta kontakt

Fyll ut skjemaet under

Vi kommer tilbake til deg innen 24 timer

*Obligatoriske felter

Ved å trykke "Send", godtar jeg at Elis anvender disse personopplysningene til å håndtere og besvare min forespørsel. Dette skjer i overensstemmesle med personvern erklæringen, som du finner ved å klikke her

Vi hører gjerne fra deg!

Ønsker du mer informasjon eller å snakke med vår kundeservice?

Ta kontakt

Fyll ut skjemaet under

Vi kommer tilbake til deg innen 24 timer

*Obligatoriske felter

Ved å trykke "Send", godtar jeg at Elis anvender disse personopplysningene til å håndtere og besvare min forespørsel. Dette skjer i overensstemmesle med personvern erklæringen, som du finner ved å klikke her