Hopp til hovedinnhold
 • Service
 • Segmenter
 • Konsern
 • Tilbake

Bærekraft i Elis

Vår sirkulære forretningsmodell

Vår forretningsmodell bygger på sirkulære prosesser der både vi og våre kunder tjener på at våre tekstiler varer så lenge som mulig. Derfor er alle plagg designet og utformet med dette formål. Vi optimaliserer vaskeprosessene våre for å behandle tekstilene så skånsomt som mulig og ivareta dem slik at de kan ha en lang levetid. Flere av våre matter inneholder resirkulerte plastflasker, også kjent som PET. Samt at mange av våre hygieneprodukter, også dispensere, er sertifisert med cradle to cradle. Vi har i årevis arbeidet ut ifra den sirkulære tankegangen, og den har blitt godt implementert i alle ledd av våre produkters livssyklus.

Å forlenge levetiden til tekstiler og produkter er essensielt i vårt arbeid med å minimere vårt miljøavtrykk. Hos oss kan vårt kvalitetstøy leve lenge og ha flere brukere. Alle våre vaskerier har egne bruktlager med tekstiler som venter på å komme i bruk igjen hos en ny bruker. Vi tilbyr også reparasjoner, som et ledd i dette arbeidet. Når levetiden er over – har vi et mål om å om å resirkulere alle våre tekstiler ved gjenvinning, gjenbruk eller redesign. Vi arbeider målrettet med å redusere vår ressursbruk - en gevinst både for oss og miljøet.

Våre forpliktelser

 • Engasjement når det gjelder interessenter

  Vi engasjerer oss med våre viktigste interessenter for å få total forståelse for deres behov og forventninger, slik at vi kan levere optimale resultater for alle.

  Kunder
  Vi ber regelmessig om tilbakemeldinger fra våre kunder når det gjelder våre tjenester. Dette følges opp av tilfredshetsundersøkelser.

  Medarbeidere
  Vi benytter oss av et stort utvalg av kanaler for de ansatte, inkludert konsernundersøkelser som gjennomføres hvert annet år.

  Investorer
  Ledelsen har regelmessig møter med investorer og potensielle investorer, og mottar regelmessig informasjon fra meglere og rådgivere som deles med styret.

  Leverandører
  Vi fortsetter vårt langsiktige strategiske forhold til leverandører, noe som støtter opp om vår ambisjon som går på å rasjonalisere leverandørbasen. Med respekt for utstyrsleverandører har vi utviklet strategiske partnerskap basert på effektivitet og livssyklus.

  Industripartnere
  På de viktigste markedene engasjerer vi oss med den bredere tekstilindustrien gjennom fagforeninger, ved å dele kunnskap om lover, tekniske standarder og sikkerhet.

  Lokalsamfunn
  Vi er bevisste på at våre vaskerier er en del av et lokalsamfunn, og at vår arbeidsstyrke hentes fra dette lokale miljøet. Vi engasjerer oss aktivt med disse samfunnene, investerer i lokale tiltak for å sikre at vår innvirkning på miljøet er positiv, og for å skape ytterligere sysselsetting.

 • Ansatte

  Våre ansatte er helt sentrale for leveringen av våre tjenester. Deres utvikling er helt vital for vår suksess. Vi gir våre ansatte kontinuerlig utvikling, slik at vi kan være sikre på at vi til enhver tid har de riktige personer med den rette kompetanse på rett plass.

  Vi fortsetter å investere i våre programmer for ledelsesutvikling, og vil bringe programmer for talent og produktivitet ut til alle ansatte. Vi tilbyr ved noen anledninger management trainee-program for å tiltrekke oss spennende unge talenter. 

 • Helse og sikkerhet

  For oss er helse og sikkerhet en prioritet. Enhver person som arbeider for eller med Elis har krav på et sikkert og sunt arbeidsmiljø.

  Sikkerhet vil alltid være en av våre viktigste verdier. Vi vet at våre ansatte er viktige for vår suksess, og at vi plikter å beskytte dem under arbeidet for å garantere suksess for bedriften. Vi er av den oppfatning at dårlig helse og sikkerhet på arbeidsplassen er uforenelig med en vellykket, bærekraftig virksomhet.

 • Innovasjon og effektive løsninger

  Vi ønsker kontinuerlig å skape innovative løsninger som gir en service som bedrer både dine og dine kunders CSR-ytelse.

  Som industriekspert er vi kontinuerlig på utkikk etter nye, innovative løsninger som kan bidra til å bedre våre og våre kunders CSR-ytelse. Vi søker kontinuerlig etter innovative løsninger ved å engasjere både leverandører og kunder med det mål å redusere miljøpåvirkningen og samtidig bedre kvaliteten og prosesseffektiviteten.

 • En ansvarlig forsyningskjede

  Vi samarbeider med et begrenset antall hovedleverandører som bidrar med å opprette solide langvarige relasjoner, og som gjør det mulig for oss å fremheve betydningen av vår CSR-policy.

 • Operativ miljøeffektivitet

  Vi plikter å redusere innvirkningen av vår virksomhet på miljøet. I konsernet foretar vi kontinuerlig studier av hvordan vi kan redusere bruken av vann, energi, kjemikalier, olje og gass (WECO). Vi følger med på WECO-effektiviteten på hvert anlegg. Det settes opp mål for dette innen budsjettet for hvert anlegg, og dette gjennomgås regelmessig av ledelsen.

 • Svanemerket

  Hva er Svanemerket?

  Svanemerket er den offisielle miljømerkeordningen i Norge. Svanemerket er en ikke-kommersiell merkeordning, og det er Stiftelsen Miljømerking som forvalter Svanemerket i Norge.

  Nordisk Ministerråd opprettet Svanemerket i 1989. Svanemerket er derfor en del av verktøykassa vi har for å gjøre det lett å velge mer miljøvennlige produkter, redusere miljøskader, og for å stimulere til grønn innovasjon og vekst i næringslivet.

  Svanen legger stor vekt på dokumentasjon og etterrettelighet. De miljøkravene som stilles, er utarbeidet av nordiske fageksperter og blir vedtatt av en uavhengig nemnd. Nemnda er det regjeringene i alle de nordiske landene som oppnevner. Fagekspertene er biologer, ingeniører og kjemikere med kunnskap om produkt, produksjonsteknikk og de ulike miljøaspektene.

  Svanen kjører åpne høringsprosesser på alle krav i alle nordiske land. Alle borgere, organisasjoner og bedrifter kan gi høringssvar, det lages offentlige høringssammenstillinger som viser hvilke innspill vi tar hensyn til og begrunner valgene våre. Til slutt legges alle krav og bakgrunnsdokumenter tilgjengelig for offentligheten.

  Hvordan blir et produkt Svanemerket?

  Når et produkt eller tjeneste har blitt Svanemerket har det bestått den objektive vurderingen til Miljømerking av hvor miljøtilpasset produktet er. Hele livssyklusen til et produkt eller en tjeneste blir vurdert. Fra råvare – til produksjon – via bruk – til avfallshåndtering.

  Miljømerking stiller strenge krav. Alt fra råvareutvinning, lokal forurensing, kjemikalier og energiforbruk, til kvalitet, helse og etikk må kunne belyses og dokumenteres. Når alle krav er oppfylt og de kan dokumenters, blir dette kontrollert av Miljømerking. Og det blir avgjort om det er tilstrekkelig for å få Svanemerket.

  I ISO-terminologi er Svanemerket miljømerking, type 1, ISO 14024

  Svanemerket er en nøytral tredjepart

  Det er svært viktig for merkeordningens troverdighet at Svanemerket er en nøytral tredjepart. Det er lett å påberope seg at man er god på miljø. Men så lenge det bare er en selv som vet hva som er gjort, og ingen har etterprøvd om tiltakene faktisk virker, er det jo ikke mye verdt. Det blir ikke godt miljøarbeid av en ringperm alene.

  Om en bedrift vil svanemerke sine produkt eller tjenester, må de dokumentere at det tilfredsstiller alle miljøkravene de stiller til den aktuelle produktgruppen. Det gjennomføres en kontroll, og hvis alt er i orden, får produsenten lisens til å bruke Svanemerket i de årene det aktuelle kravdokumentet er gyldig.

  Elis og Svanemerket

  3 av våre vaskerier har i dag Svanemerket og vi ønsker at alle våre vaskeri skal ha denne miljømerkingen. Vi har fokus på vårt miljø,  og arbeider kontinuerlig for å forbedre oss innenfor våre produkter og tjenester.

  Les også mer om miljømerket Svanen

 • CSR rapport

  Vi er stolte av å presentere vår CSR rapport for 2020-21! Her ønsker vi å gi innblikk i hvordan vi arbeider med miljø, mennesker og bærekraft i vår bedrift.

  I årets utgave kan du lese om hvilke tiltak vi gjør som bedrift for å ta vare på planeten vår. Du kan også lese om hvilke aspekter ved alle våre produkter – både matter, arbeidstøy og hygiene – som gjør disse til miljøvennlige løsninger og produkter.

  Last ned rapporten under.

  God lesing!

Bærekraftig utvikling

Vår forretningsmodell er ansvarlig av natur. Den skreddersydde modellen lar kundene dra nytte av tjenestene våre uten at de må gå til innkjøp av produktene de ønsker. Vår leieløsning er designet for at produktene vedlikeholdes og leve lenger.

Denne sirkulære modellen maksimerer dermed bruken av produkter, oppmuntrer til resirkulering og forener dermed økonomisk vekst med miljøpåvirkning.

Men vi stopper ikke der. Vi bruker miljøvennlige produkter for å markedsføre alternativer til engangsprodukter, og vi samarbeider med våre leverandører for å minimere avfall. Vi optimaliserer hver kilometer som kjøres når det gjelder logistikk - en viktig del av strategien vår for å være nærmere våre kunder. Vi reduserer også forbruket av vann, energi og kjemikalier på våre vaskerier. 

Våre mål er: 

 • redusere forbruket av vann, energi og kjemikalier med 25%
 • jobbe mot null avfall

 

I 2019 definerte Elis konsernet nye ambisiøse mål for 2025. De omhandler en mer effektiv ressursbruk (vann, energi, kjemikalier), tekstilgjenvinning, produktets bærekraft og trivsel hos de ansatte.

>> Les Elis konsernets CSR rapport

Konsernets hovedmål for 2025

 • 80%

  Av våre tekstiler skal enten gjenbrukes eller resirkuleres

 • -20%

  Reduksjon av vårt CO2-utslipp i Europa (sammenlignet med 2010)

 • -50%

  Reduksjon av vårt vannforbruk i Europa (sammenlignet med 2010)

 • -35%

  Reduksjon av vårt energiforbruk i Europa (sammenlignet med 2010)

 • 50%

  Færre enn 50% fraværsulykker

 • 95%

  Av våre leverandører overholder vår CSR-policy

Xavier Martiré

Hos Elis arbeider vi for å skape et arbeidsmiljø som respekterer menneskerettigheter, fremmer mangfoldighet og beskytter naturen. Vi ønsker å inspirere andre til å sette en høy standard innenfor integritet og ærlighet. Dette er verdier som vi deler med våre medarbeider og partnere.

Xavier Martiré CEO

Konsernets resultater

 • -40%

  Redusert vannforbruk i Europa siden 2010 (per kilo levert sengetøy)

 • 72%

  Av våre tekstiler ble gjenbrukt eller resirkulert i 2021

 • 16%

  Av våre nye ledere ble rekruttert internt i 2021

 • 28%

  Av våre nye ledere i 2021 er kvinner

Miljøvennlige produkter

Bærekraft er integrert i vår forretningsmodell og visjon. Vi utvikler holdbare og gjenbrukbare tekstiler.

 • Cotton Icon

  Arbeidstøy og håndklær av BCI Cotton

  The Better Cotton Initiative (BCI) - en global ideell organisasjon - er verdens største bærekraftprogram for bomull. BCI arbeider for å gjøre global bomullsproduksjon bedre for menneskene som produserer den, bedre for miljøet den vokser i og bedre for sektorens fremtid.

 • Recycling Icon

  Miljøvennlige matter

  Sammen med våre partnere og leverandører, sørger vi hele tiden for å ha de mest ansvarlige produksjonsmetoder og produkter. I vår nye og innovative matte MicroMagnetic brukes gjenbrukt fiskegarn som samles opp fra bunnen av verdens hav.

 • Bottle Icon

  Matter av 100% gjenbrukte flasker

  Våre logomatter er trykket på PET-garn som er laget av 100% resirkulerte plastflasker. Disse mattene er en av de mest miljøvennlige mattene som finnes på markedet.

 • Water Icon

  Cradle to cradle sertifisering

  Vår papirlinje, samt våre Fusionline dispensere, er sertifisert med Cradle to Cradle som er et globalt kjennetegn for tryggere, mer bærekraftige produkter. Dette er en dokumentasjon på at våre produkter lever opp til en av de høyeste standarder innenfor bærekraft.

Innovasjon

Hvert år siden 2008 har Elis konsernet satt mål for å redusere forbruket av vann, energi og kjemikalier med 3-5%.

Våre vaskerier er utstyrt med moderne teknologi. Vaskeprosessene forbedres kontinuerlig, slik at de alltid er optimalisert etter energiforbruket. Vi har systemer for å spare energi, samt at prosessen automatisk gjenvinner vann fra ett trinn i prosessen for bruk i et annet.

Rent vann fra prosessen brukes igjen, slik at vann, kjemikalier og energi kan spares.  På logistikksiden er leveringsrutene optimalisert ved hjelp av et system for å redusere kjørte kilometer.

Les mer om innovasjon

Ønsker du vite mer om vår service?

Ta kontakt

Fyll ut skjemaet under

Vi kommer tilbake til deg innen 24 timer

*Obligatoriske felter

Ved å trykke "Send", godtar jeg at Elis anvender disse personopplysningene til å håndtere og besvare min forespørsel. Dette skjer i overensstemmesle med personvern erklæringen, som du finner ved å klikke her

Vi hører gjerne fra deg!

Ønsker du mer informasjon eller å snakke med vår kundeservice?

Ta kontakt

Fyll ut skjemaet under

Vi kommer tilbake til deg innen 24 timer

*Obligatoriske felter

Ved å trykke "Send", godtar jeg at Elis anvender disse personopplysningene til å håndtere og besvare min forespørsel. Dette skjer i overensstemmesle med personvern erklæringen, som du finner ved å klikke her