Bærekraft i Elis

Gjenbruk som forretningsmodell

Gjenbruk og sirkularitet er fundamentet i vår forretningsmodell. Alle plagg er designet og utformet for å vare så lenge som mulig. Det betyr at skånsom vask, reparasjon og ombruk, samt resirkulering er en naturlig del vår hverdag. 

Den skreddersydde gjenbruksmodellen vår lar kundene dra nytte av tjenestene våre uten at de selv må gå til innkjøp av produktene de ønsker. De mest bærekraftige innkjøpene er de vi ikke gjør. Vår leieløsning er designet for at vi kun skal kjøpe inn det kunden har behov for og at produktene vedlikeholdes og lever lengst mulig. 

Vi er ISO-sertifisert og Svanemerket-godkjent. Vårt bærekraftsarbeid er anerkjent med gullmedalje av EcoVadis og A- fra CDP.

Våre forpliktelser

Bærekrafsstrategien til Elis er tett knyttet til konsernets overordnede forretningsstrategi, som omhandler innovasjon og muligheter i nye markeder, samtidig som vi har kontinuerlig, lønnsom og bærekraftig vekst. I tillegg skal vi være Norges beste servicebedrift gjennom eksepsjonelle kundeopplevelser.

Vårt arbeid med bærekraft er basert på våre fire verdier - respekt, integritet, ansvar og profesjonalitet. Vi vil være et godt eksempel for andre, spesielt gjennom vår integritet og ærlighet, samt innlemme våre verdier i medarbeidere og partneres hverdag.

De tre pilarene i bærekraftsstrategien er:
1. Sirkularitet og gjenbruk i alt vi gjør for å minske vår påvirkning på planeten
2. Kompetente medarbeidere i et trygt arbeidsmiljø
3. Være en positiv bidragsyter i samfunnet

Vi skal tenke begrense (redusere), gjenbruke og gjenvinne (resirkulere) i alt vi gjør - og slik gjør vi det:

 • Det mest bærekraftige innkjøpet er det vi ikke gjør

  Tekstiler - matter, mopper og arbeidstøy - er selve kjernen i vår forretningsmodell, men de står også for en stor del av vårt totale klimaavtrykk. Det kreves ressurser og råvarer for å produsere tekstiler og produkter. Tekstilbransjen står alene for opp mot 10% av verdens klimagassutslipp. Derfor er mest bærekraftige innkjøpet det vi ikke gjør. Og de innkjøpene vi gjør, må gjøres for å vare. 

  Vi skal velge materialer med så lang levetid som mulig, slik at de varer for kunden og for oss. Jo færre plagg vi må bestille opp på grunn av slitasje og rifter/ødeleggelser, jo bedre. Jo mer plagget eller produktet brukes, jo lavere blir avtrykket, samt at det tar lenger tid før vi må bestille noe nytt. 

   

 • Gjenbruksbanken - plagg som kan brukes igjen, og igjen, og igjen

  Gjenbruk en viktig del av Elis' sin hverdag. Arbeidstøy som av forskjellige grunner ikke kan brukes hos kunden lenger; en ansatt har sluttet, det er endring i størrelse eller kunden har avsluttet hos oss – legges på lager – det vi kaller Gjenbruksbanken.

  Disse plaggene er en verdifull ressurs for oss og for kunden. Et plagg som allerede er produsert er ett plagg mindre vi trenger å bestille, og dermed ett plagg mindre som krever ressurser fra jorda vår.

  Vårt mål er at minst 40% av alle nye plagg til kunder skal komme fra gjenbruksbankene på våre anlegg - slik at 100% av levetiden til plagget blir brukt. 

 • Skånnsom vask og vedlikehold

  Vi skal behandle tekstilene og produktene våre smart og skånsomt i våre prosesser slik at det holder så lenge som mulig Dette er både økonomisk og miljømessig bærekraft. På alle våre anlegg overvåkes alle prosesser nøye og det foretas løpende optimalisering av vask og vedlikehold. Valg av riktig vaskeprogram til de ulike tekstilkategoriene, riktig fyllingsgrad på maskinene, riktig temperatur og riktig tørkeprogram er tiltak som sikrer unødvendig slitasje på våre produkter. 

 • Reparasjon, redesign og re-sizing

  Når tekstilene og produktene har fått en trøkk skal vi strekke oss for å fikse det. Vi reparerer og tilpasser, og utfordrer kunden på at dette også er bærekraftig for dem. Alle våre anlegg har systuer, som kan reparere og tilpasse arbeidstøy. 

  Om det kommer rifter i mattene kan vi klippe opp matten og re-size matten slik at den fortsatt kan brukes av våre kunder. 

  Når bomullsrullene våre ikke kan brukes lenger til hygiene, gjenbruker vi rullene ved å kutte de opp til kluter - som kan brukes på verksted og lignende, og vaskes av oss. 

  Slik tenker vi gjenbruk for produktene våre - de har mye liv igjen i nytt format.

 • Resirkulering - ved endt liv

  Avfall hos Elis kan hovedsakelig deles inn i to grupper - avfall som kommer fra våre produkter ved endt liv og avfall som genereres i drift. Gjennom vår bærekraftstrategi og vårt klimaveikart er reduksjon av avfall en prioritet og vi skal sørge for at mer enn 80% av våre tekstiler resirkuleres innen 2025. 

  Når tekstiler og produkter til slutt ikke kan leveres til en kunde skal vi unngå at det går til forbrenning. Arbeidstøy og mopper som må kasseres sendes i dag til tekstilgjenvinning. Vi har inngått et samarbeid med en resirkuleringspartner som kan resirkulere mattene våre. Dette er våre tre største produktgrupper i volum og dermed også i kilo avfall. 

  I tillegg har vi avfallshåndtering for den engangsemballasjen vi per i dag bruker, slik at vi sørger for så fullstendig resirkulering av klar plast og papp som mulig. 

  Videre må vi jobbe i partnerskap med de som resirkulerer tekstilene våre, for innovative løsninger slik at det resirkulerte materialet kommer tilbake inn i tekstil-loopen og kan bli nye tekstiler - arbeidstøy, mopper og matter - vi kan leie ut til våre kunder. 

 • Sertifiseringer og anerkjennelser

  Svanemerket: Alle våre vaskerier utenom Elis Volda er Svanemerket. For å få en slik sertifisering må Elis Norge vise til energieffektiv drift, med begrensende klimagassutslipp i våre prosesser. I tillegg skal det være begrenset vannforbruk og det stilles krav til kjemikaliebruk. 

  ISO: Elis Norge er sertifisert etter standardene; ISO 9001: Ledelsessystemer for kvalitet, ISO 14001: Ledelsessystemer for miljø og ISO 45001: Ledelsessystemer for arbeidsmiljø

  I 2023 mottok Elis anerkjennelse for sitt bærekraftsarbeid. Elis-gruppen ble tildelt gullmedalje av bærekraftsratingen EcoVadis, som plasserer selskapet blant topp 5% av de 100 000 rangerte selskapene. I tillegg mottok selskapet anerkjennelse for sitt klimaforpliktelser, da vi mottok en A- fra klimaratingsorganisajonen CDP. 

Klimaveikart 2030

Elis har satt ambisiøse mål for å redusere sine utslipp av klimagasser og klimaveikartet mot 2030 er blitt godkjent av Science Based Target initiative (SBTi) - en internasjonal gullstandard for klimamål. 

Målene i klimaveikartet er satt i henhold til Parisavtalen fra 2015, hvor verdens land ble enige om å begrense den globale oppvarmingen til under 1.5°C sammenlignet med før den industrielle revolusjon.

 • SCOPE 1 og 2 : - 47,5 % *

Redusere absolutte klimagassutslipp fra direkte og indirekte kilder. Direkte utslipp er hovedsakelig bruk av naturgass (anlegg) og drivstoff (distribusjon). Indirekte utslipp er hovedsakelig knyttet til elektrisitetsbruk. 

 • SCOPE 3 : - 28 % *

Redusere absolutte klimagassutslipp fra innkjøp, andre drivstoff og energi-relaterte aktiviteter, frakt og distribusjon til Elis, ansattes pendlerreiser og avfallhåndtering, 

*innen 2030, med 2019 som referanseår.

Her finner du en fin liten video som forklarer mer.

Mot en bærekraftig utvikling

En bærekraftig utvikling benytter ressursene i dag slik at det ikke går på bekostning av morgendagen. Dagens strukturer for ressursbruk er altfor lineære, spesielt i tekstilbransjen. Tekstilbransjen som helhet står for 10% av de globale klimagassutslippene og rundt 30% av årlig avfallsproduksjon. Rundt 30% av tekstilene i EU blir gjenbrukt, men kun 1% går til resirkulering ved slutten av sitt liv. 

Elis kan bidra i flere deler av verdikjeden for å få ned miljøavtrykket til tekstiler. Gjenbruksmodellen vår utnytter bruken av produktet, og oppmuntrer til gjenbruk og resirkulering gjennom våre partnerskap. Vi ønsker å vise alternativer til engangsprodukter og bruk og kast-tankegangen gjennom våre utleieløsninger. 

Vi må i enda større grad en tidligere samarbeide i hele verdikjeden, med leverandører og kunder, for å redusere vår felles miljøpåvirkning. Det er vår overbevisning at gjenbruksmodellen vår støtter opp om utviklingen vi må se mot en mer bærekraftig tekstilbransje og et lavutslippssamfunn.  

>> Les Elis konsernets CSR rapport

Konsernets hovedmål for 2025

 • 80%

  Av våre tekstiler skal enten gjenbrukes eller resirkuleres

 • -20%

  Reduksjon av vårt CO2-utslipp i Europa (sammenlignet med 2010)

 • -50%

  Reduksjon av vårt vannforbruk i Europa (sammenlignet med 2010)

 • -35%

  Reduksjon av vårt energiforbruk i Europa (sammenlignet med 2010)

 • 50%

  Reduksjon i fraværsulykker

 • 95%

  Av våre leverandører overholder vår CSR-policy

Xavier Martiré

Hos Elis arbeider vi for å skape et arbeidsmiljø som respekterer menneskerettigheter, fremmer mangfoldighet og beskytter naturen. Vi ønsker å inspirere andre til å sette en høy standard innenfor integritet og ærlighet. Dette er verdier som vi deler med våre medarbeider og partnere.

Xavier Martiré CEO

Konsernets resultater

 • -46%

  Redusert vannforbruk i Europa siden 2010 (per kilo levert sengetøy)

 • 77%

  Av våre tekstiler ble gjenbrukt eller resirkulert i 2023

 • 35%

  Av våre ledere er kvinner

 • 94,8%

  Av innkjøp ble screenet etter bærekraftskriterier i 2023

Miljøvennlige produkter

Bærekraft er integrert i vår forretningsmodell og visjon. Vi utvikler holdbare og gjenbrukbare tekstiler.

 • Cotton Icon

  Arbeidstøy og håndklær av BCI Cotton

  The Better Cotton Initiative (BCI) - en global ideell organisasjon - er verdens største bærekraftprogram for bomull. BCI arbeider for å gjøre global bomullsproduksjon bedre for menneskene som produserer den, bedre for miljøet den vokser i og bedre for sektorens fremtid.

 • Recycling Icon

  Miljøvennlige matter

  Sammen med våre partnere og leverandører, sørger vi hele tiden for å ha de mest ansvarlige produksjonsmetoder og produkter. I vår nye og innovative matte MicroMagnetic brukes gjenbrukt fiskegarn som samles opp fra bunnen av verdens hav.

 • Bottle Icon

  Matter av 100% gjenbrukte flasker

  Våre logomatter er trykket på PET-garn som er laget av 100% resirkulerte plastflasker. Disse mattene er en av de mest miljøvennlige mattene som finnes på markedet.

 • Water Icon

  Cradle to cradle sertifisering

  Vår papirlinje, samt våre Fusionline dispensere, er sertifisert med Cradle to Cradle som er et globalt kjennetegn for tryggere, mer bærekraftige produkter. Dette er en dokumentasjon på at våre produkter lever opp til en av de høyeste standarder innenfor bærekraft.

Innovasjon

Hvert år siden 2008 har Elis konsernet satt mål for å redusere forbruket av vann, energi og kjemikalier med 3-5%.

Våre vaskerier er utstyrt med moderne teknologi. Vaskeprosessene forbedres kontinuerlig, slik at de alltid er optimalisert etter energiforbruket. Vi har systemer for å spare energi, samt at prosessen automatisk gjenvinner vann fra ett trinn i prosessen for bruk i et annet.

Rent vann fra prosessen brukes igjen, slik at vann, kjemikalier og energi kan spares.  På logistikksiden er leveringsrutene optimalisert ved hjelp av et system for å redusere kjørte kilometer.

Les mer om innovasjon

Ønsker du vite mer om vår service?

Ta kontakt

Fyll ut skjemaet under

Vi kommer tilbake til deg innen 24 timer

*Obligatoriske felter

Ved å trykke "Send", godtar jeg at Elis anvender disse personopplysningene til å håndtere og besvare min forespørsel. Dette skjer i overensstemmesle med personvern erklæringen, som du finner ved å klikke her