Nyheter

Elis annonserer ambisiøse klimamål

Elis har forpliktet seg til å redusere sine klimagassutslipp med 47,5% innen 2030. Klimaveikartet er godkjent av Science Based Target initiative (SBTi), anerkjent som gullstandarden innen klimamålsetninger.

Det nye klimaveikartet markerer et viktig steg i Elis’ bærekraftsstrategi og viser konkret handling for å fortsette å kutte klimagassutslipp. Dette underbygger selskapets globale forpliktelse om å bidra til å bygge et lavutslippssamfunn – gjennom en forretningsmodell som er bygd på utleie og gjenbruk.

Elis’ klimaveikart mot 2030

Det nye klimaveikartet har følgende forpliktelser innen 2030:

Delmål 1: -47.5% - Absolutt reduksjon av Scope 1 og 2 klimagassutslipp med 47,5 % fra 2019 (referanseår)

Delmål 2:  -28% - Absolutt reduksjon av Scope 3 klimagassutslipp fra innkjøpte varer og tjenester, drivstoff- og energirelaterte aktiviteter, frakt og transport, ansattes pendling og avfallshåndtering av produkter med 28 % fra 2019 (referanseår)

Gullstandarden for klimaambisjoner

Klimaveikartet til Elis er blitt godkjent av Science Based Target initiative (SBTi), som vurderer hvorvidt klimaveikart for selskaper er i henhold til målene i klimaavtalen som ble vedtatt i Paris i 2015.  Den såkalte Parisavtalen som ble forhandlet frem i FN og godkjent av alle land, viser til at verden har et felles ønske om å begrense den globale oppvarmingen til godt under 2°C, og helst under 1,5°C sammenlignet med førindustrielle nivåer.

Handlingsplan

For å nå målene i klimaveikartet har Elis laget en prioritert handlingsplan:
Delmål 1: For Scope 1 og 2, som er 28 % av totale CO2 -utslipp vil Elis;

 • Optimalisere energibruken ytterligere i sine industrielle vaskerier, takket være innføringen av både etablerte energieffektive løsninger og nye innovasjoner.
 • Avkarbonisere energimiksen gjennom energiproduksjon på stedet, bytte energikilde til fornybare energi eller gjennomføre nye anskaffelsesstrategier.
 • Redusere miljøpåvirkningen i distribusjon ved å ytterligere innføre kjøre- og leveringsoptimalisering, miljøvennlig og økonomisk kjøring, samt bytte ut kjøretøyene med lavutslippsbiler.

Delmål 2: Når det gjelder Scope 3, som representerer 72 % av CO2-utslippene, vil Elis:

 • Redusere klima- og miljøavtrykket til Elis sine produkter ved arbeid med design, materialvalg og produksjonsmåter.
 • Redusere avtrykket i frakt og distribusjon av våre produkter til oss, samt støtte ansatte i overgangen til mer miljøvennlig pendling til og fra jobb.
 • Forbedre intern operativ praksis.

Prioriteringen av tiltak er gjort slik at det skal ha mest mulig klimanytte, samtidig som det gir økonomiske besparelser. Dette støttes av teknologier og tilnærminger som lenge har vært i bruk av konsernet. Samtidig vil et globalt engasjement og langsiktig partnerskap med Elis sine kunder, leverandører og andre partnere være avgjørende for at vi skal lykkes med veikartet, og at vi sammen bygger overgangen til lavutslippssamfunnet mot 2030 og videre.

- I dag er vi stolte og glade for å annonsere våre klimamål og godkjenningen fra SBTi. Vi gleder oss til å fortelle mer om hvordan Elis Norge skal jobbe med disse målsetningene fremover. Vi har klokketro på at dette skal komme både oss, våre kunder og samarbeidspartnere, samt planeten til gode. La oss nå sammen finne ut hvordan vi kan redusere fotavtrykket vårt – ta kontakt, sier bærekraftsansvarlig i Elis Norge, Marit Flinder Roscher-Nielsen.

Gjenbruk som forretningsmodell

Elis er en global leder innen gjenbrukstjenester for arbeidslivet, og er i dag til stede i 29 land i Europa og Sør-Amerika. Sirkularitet er kjernen i Elis' forretningsmodell, som er basert på å selge bruken av et produkt fremfor å selge selve produktet. I tillegg jobber konsernet med andre områder av den sirkulære økonomien som gjenbruk, reparasjon, re-design eller resirkulering av produkter for å forlenge deres levetid og dermed holde materialene i bruk så lenge som mulig.

Elis mener at forretningsmodellen vår med gjenbruk og sirkularitet i fokus, er en bærekraftig løsning for å møte dagens miljøutfordringer og planetens bæreevne, først og fremst ved å redusere bruken av nye naturressurser og å holde produktene i bruk lengst mulig. Våre gjenbrukstjenester er et alternativ til den lineære forbruksmodellen, ved å både hindre at utslipp skjer samtidig som vi kan redusere kundens CO2 utslipp. De nye målene er en forsterket forpliktelse til å støtte kundens mulighet til å nå sine egne mål.

Tjenestene Elis tilbyr har fokus på bærekraftige alternativer til

 • Den lineære «kjøp og bruk» vanen: Ved å maksimere bruken gjennom multi-service tjenester og produkter, optimalisere industrielle prosesser (vann- og energiforbruk, etc.), og reparere og gjenbruke produkter gjennom hele livssyklusen sikrer Elis kundenes helhetlige behov. For eksempel kan bruk av arbeidstøy vedlikeholdt av Elis gi en reduksjon i CO2-utslipp på opptil 37 % sammenlignet med en tradisjonell innkjøpsløsning og opptil 48 % reduksjon i vannforbruk.
 • Engangsproduktenes «bruk og kast» vane: Ved å tilby gjenbruksløsninger, ofte med lokalt vedlikehold som støtter lokal sysselsetting og økonomisk utvikling i regionen, kan Elis både forhindre og redusere utslipp for kunden. Som eksempel, kan man redusere utslippene med mellom 31 % til 62 % ved å bruke gjenbruksbekledning i operasjonssaler på sykehus, enn å bruke engangsbekledning, avhengig av bruk.

Faktaboks

 • CO2/klimagassutslipp

  Scope 1: Alle direkte CO2-utslipp som naturgass og propan på anlegg, og bensin og diesel i logistikken vi selv kjører.

  Scope 2: Alle (indirekte) CO2-utslipp som skjer i forbindelse med elektrisitetsforbruk

  Scope 3: Alle andre (indirekte) CO2-utslipp i Elis sin verdikjede, som kjøp av varer og tjenester, frakt og transport, ansattes reisevei, forretningsreiser og avfallshåndtering

 • Science Based Targets

  Vitenskapsbaserte klimamål, så kalte Science Based Targets, er en metode og et verktøy for å sette mål og kutte utslipp i selskaper. Det er en omfattende prosess og krever god oversikt over både direkte og indirekte utslipp virksomheten har, og ansees som gullstandarden for å sette klimamål i dag. Når målene har blitt evaluert og godkjent av Science Based Targets initative (SBTi) må man rapportere årlig på fremgangen. SBT er gullstandarden for å sette slike mål og få de uavhengig evaluert. Science Based Target initiative er et samarbeid mellom FNs Global Compact, World Resources Institute (WRI), Carbon Disclosure Project (CDP) og World Wildlife Fund for Nature (WWF). (Kilde: UN Global Compact Norge)

Har du spørsmål om vår service? Ta kontakt i skjemaet under. 

Har du spørsmål om vår service? Ta kontakt

Ta kontakt

Fyll ut skjemaet under

Vi kommer tilbake til deg innen 24 timer

*Obligatoriske felter

Ved å trykke "Send", godtar jeg at Elis anvender disse personopplysningene til å håndtere og besvare min forespørsel. Dette skjer i overensstemmesle med personvern erklæringen, som du finner ved å klikke her