Nyheter

Elis Norge AS + Etisk Handel Norge

Februar 2024: Elis Norge AS er stolte over å få være en del av det sterke miljøet for bærekraftig handel som kommer med å være medlem av Etisk handel Norge.

I 2023 ble Elis Norge AS medlem av Etisk handel Norge. Etisk handel Norge er et ressurssenter og en pådriver for bærekraftig forretningspraksis, også kalt etisk handel. Et medlemskap i Etisk handel Norge er ikke en engangssignatur, men en langsiktig forpliktelse om å bedre forholdene til mennesker, dyr, samfunn og miljø. 

Elis Norge AS har forpliktet seg til å være en positiv bidragsyter i samfunnet som helhet, gjennom bærekraftstrategien som går mot 2025. Elis skal bidra med å tilby tjenester og produkter som reduserer ressursbruken hos kunden. For at organisasjonen skal oppnå dette, ligger ansvaret på Elis for produktene som leveres ikke skader miljø eller folk i produksjon eller transport. 

Åker bomull

Vi er veldig glade for at vi i 2023 ble medlem av Etisk handel Norge. Vi har i en årrekke jobbet strategisk mot ulike type organisasjoner og partnere og vi er nå veldig fornøyd med at vi har blitt medlem av Etisk Handel Norge. Medlemskapet er viktig for Elis Norge, fordi Etisk handel Norge er et av de beste kompetansehusene i Norge på etisk handel samtidig som de utfordrer medlemmer og sørge for at dialog tar oss videre mot en mer rettferdig verden, sier Marit Flinder Roscher-Nielsen, bærekraftsansvarlig i Elis Norge AS.

Marit Flinder Roscher-Nielsen, bærekraftsansvarlig i Elis Norge AS.

Vi mener at medlemskapet i Etisk handel Norge kan hjelpe oss med økt kompetanse på feltet internt, samt at samarbeidet mulig kan avdekke blindsoner vi kan ha i vår verdikjede når det gjelder etisk handel.

Marit Flinder Roscher-Nielsen Bærekraftsansvarlig i Elis Norge AS

Det stilles tydelige krav for alle som ønsker å være medlem av Etisk handel Norge, og organisasjonen er klar på at dette er en jobb som kontinuerlig trengs å forbedres i alle ledd i verdikjeden. 

Vi i Etisk handel Norge ønsker Elis Norge velkommen som nytt medlem og er stolt av at de har valgt oss til å bistå i dette viktige arbeidet. Gjennom Elis Norge sin medlemsforpliktelse og vår sterke faglige kompetanse skal vi sammen jobbe for forbedrede forhold i deres leverandørkjede, både for mennesker, samfunn, dyr og miljø, sier seniorrådgiver Marit Gould i Etisk handel Norge. 

Om Etisk handel Norge

Etisk handel Norges formål er å fremme bærekraftig forretningspraksis i leverandørkjeder slik at handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø. Medlemskap i Etisk handel Norge forplikter til konkret og målrettet forbedringsarbeid over tid.

Etisk Handel – Etisk handel Norge er Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder, samt sørge for at internasjonal handel ivaretar menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.