Nyheter

Elis Norge reduserte sine klimagassutslipp med 5% i 2023

I dag publiserer vi vår fremdrift på våre viktigste bærekraftsmål. I «Bærekraft i Elis» kan du lese om hva slags progresjon vi har hatt de siste årene innen våre prioriterte områder i vår bærekraftsstrategi.

Nøkkeltall

 • -5 %

  Redusert faktiske CO2 utslipp (Scope 1+2) fra 2022, samtidig med volumvekst.

 • 29 %

  Av varebilene er elektriske (2022: 15%).

 • -27 %

  Redusert vannforbruk fra 2019.

 • 36 %

  Plagg fra lager tilbake i sirkulasjon (2022: 31%).

I 2023 opplevde vi forbedringer på flere områder som vi har satt søkelys på internt. Energieffektivisering og andre tiltak gjorde at vi – selv om vi økte volumet vi vasket i 2023 – reduserte våre egne klimagassutslipp (Scope 1 og 2) med 5% fra 2022. I tillegg ser vi at vi forbedrer oss på vannforbruket og bruke av kjemi i vask. 

I Elis er vi opptatt av at tekstilene vi har i sirkulasjon er laget for å vare, kunne repareres, fler-brukes og ved endt liv, resirkuleres. Derfor synes vi det er oppløftende å se at vårt arbeid med å sette tilbake tøy fra lager i sirkulasjon hos kunden har økt med 5 prosentpoeng i 2023, til 36%. Det betyr at 36% av det tøyet som leveres ut til kunder, kommer fra vår Gjenbruksbank – tøy som har mye bruk igjen. 

Vi ønsker at mattene våre også skal kunne fler-brukes og leve så lenge som det går. Derfor reparerer vi mattene våre, enten ved å fikse skaden eller å re-size matten til nytt bruk. I 2023 ble mer enn 2500 matter reparert, og kan sendes ut igjen til kunder. 

Siden innkjøp av tekstiler og produkter er der hvor fotavtrykket vårt er størst, støtter dette oss i vårt bærekraftsarbeid – for vi tror at det mest bærekraftige innkjøpet er det du ikke gjør. 

Når produktene våre må tas ut av sirkulasjon, ønsker vi at det skal gjenbrukes eller resirkuleres. Siden 2022 har vi sendt våre kasserte tekstiler til resirkulering, og i 2023 fant mer enn 65% av vårt tøy veien til et nytt liv. I 2023 fikk vi og på plass en løsning for de mattene som ikke lenger kan brukes. Vi synes det er veldig gøy at piloten går så bra, og at løsningen ser ut til å kunne skaleres. 

Frank Mengel

Vårt mål er å bidra til en mer bærekraftig fremtid ved å tilby utmerkede tjenester som prioriterer god miljøledelse, sosial rettferdighet og et solid økonomisk fundament. Vår reise fortsetter sammen med dere – for bare sammen kan vi bygge et mer bærekraftig samfunn.

Frank Mengel Managing Director Elis Norge

Her finner du «Bærekraft i Elis - Rapport 2023».

For mer informasjon, kontakt Marit Flinder Roscher-Nielsen, bærekraftsansvarlig, Elis Norge, marit.flinder@elis.com

Om Elis

Vi designer, utvikler og leverer skreddersydde utleieløsninger for matter, arbeidstøy, hygiene, renrom og mopper. Vi tilbyr ressursbesparende, tidsbesparende og bransjetilpassede løsninger. På denne måten kan kunden konsentrere seg om sin kjernevirksomhet. 

Elis tilbyr sine kunder produkter som vedlikeholdes, repareres, gjenbrukes og ombrukes for å øke bruken og levetiden til produktene. Vi velger derfor tekstiler og produkter basert på kvalitet og mer bærekraftige kriterier, for at de skal tåle vask og reparasjon. 

Elis er overbevist om at den sirkulære forretningsmodellen basert på gjenbruk, som hovedsakelig legger vekt på å redusere forbruket av naturressurser ved å optimalisere levetiden på produktene, er en bærekraftig løsning for å møte dagens miljø- og ressursutfordringer. 

Som en støtte til vår forretningsmodell har vi utviklet en egen bærekraftstrategi, som er godt integrert i våre overordnede strategier – både hos Elis Norge og konsern. Strategien er forankret i kundetilfredshet og muligheten til å vokse geografisk og i markedet, så vi kan få til en lønnsom og bærekraftig vekst.