Nyheter

Smartere og grønnere leveranse

Riktig og optimalisert distribusjon er en nøkkel i vår gjenbruksmodell og en prioritet for å redusere vår miljøpåvirkning. Våre prioriterte tiltak er kjøreoptimalisering, miljøkjøringskurs og utbytting av diesel- og bensinbiler med biler som kjører på elektrisitet.

  • 29%

    av alle varebiler er elektriske

  • -47,5%

    klimagassutslipp innen 2030. Godkjent av Science Based Targets initiative i 2023

Forutsigbar og punktlig distribusjon er strategisk viktig for Elis Norge. Med en overgang til nullutslippsbiler og kontinuerlig oppdatering av rutenettverket er det gode muligheter for langsiktige kostnadsbesparelser og reduserte klimagassutslipp. Dette er viktig både for Elis og for våre kunder. 

Marit Flinder Roscher-Nielsen, bærekraftsansvarlig i Elis Norge AS.

Det er store miljømessige og økonomiske besparelser i å forbedre rutene. Rundt ¼ av våre direkte klimagassutslipp i Norge kommer fra distribusjonen vår. Ved å kjøre korte, smartere og elektrisk kan vi både oppnå våre klimaforpliktelser, samt kutte både kostnader.

Marit Flinder Roscher-Nielsen Bærekraftsansvarlig i Elis Norge AS

Ruteoptimalisering: Flere kundemøter på færre stopp

Gjennom oppdatert og optimalisert planlegging, er målet vårt å sikre en best mulig kundeorientert distribusjon, som også reduserer miljøpåvirkningen fra våre kjøretøy. Leveringsadresser og volum endrer seg over tid, og det er derfor stor miljømessig og økonomisk verdi i løpende ruteoptimalisering. Målet er å kjøre færrest mulig kilometer for å få levert produktene våre. Den kontinuerlige planleggingen av rutene gjør at de kjørte kilometerne på den enkelte ruten blir lavest mulig.

Miljøkjøringskurs

Bilkjøring utgjør en stor del av vår tjeneste. Derfor skal alle våre servicesjåfører gjennomføre opplæring i miljøvennlig kjøring. Kurset gir kunnskap og forståelse i hva våre tiltak kan bety både for miljø og økonomien. Målet med kurset er å redusere de totale utgiftene på vognparken gjennom redusert forbruk av drivstoff, mindre slitasje og reduksjon i skadefrekvens for våre ansatte.

Eksempler på teknikker for mer miljøvennlig kjøring servicesjåførene lærer seg er forbedret oversikt i trafikken, unngå raske stopp og start og for mye bremsing.

Elvarebiler og elbiler

Utrullingen av elvarebiler og elbiler er i full gang i Elis. Fra 2022 til 2023 økte vi antall elvarebiler fra 15% til 29% av vår totale varebilflåte. 

Å øke antallet kjøretøy som bruker fornybart drivstoff er et av tre prioriterte tiltak i klimaveikartet til Elis mot 2030. Klimaveikartet ble annonsert i 2023 [link: Elis annonserer ambisiøse klimamål | Elis ] og vi er de eneste i vår bransje som har fått våre mål godkjent i henhold til verdens felles klimaambisjoner (Parisavtalen). Vi vil foreløpig fokusere på innfasing av elvarebiler på ruter som dagens rekkevidde tilrettelegger for, samt elbiler for de som kjører tjenestebil. Elis Norge har valgt å prioritere elektriske biler, på grunn av den norske fornybare elektrisitetsmiksen samt god tilgjengelighet av elbiler og elvarebiler på markedet. 

Vår multiservicetjeneste – forutsigbart for kunden

På Ulven i Oslo ligger Elis Norge sitt største distribusjonssenter, DISCO Oslo. DISCO er en forkortelse for «Distribution Commercial», på norsk det vi kan kalle et «kommersielt distribusjonssenter». Fra DISCO Oslo går det distribusjonsruter i nær sagt alle retninger. Herfra betjenes et stort område, fra Oslo Sentrum til Asker til Østfold til Romerike. 

Berit Hveem Driftssjef DISCO

Tidligere ble kundene betjent av flere sjåfører, der hver sjåfør leverte hver sin type produkt. Dermed kunne en og samme kunde risikere å få besøk av hele tre ulike biler. I dag samkjører vi produktgruppene på bilene. En servicesjåfør leverer dermed alle type produkter. Dette kaller vi Multiservice. Ved å innføre Multiservice setter vi kunden og miljøet i fokus. Kunden får én servicesjåfør med én fellesleveranse å forholde seg til. Det blir mindre kjøring, bedre servicegrad og mer kontakt med kunden. I tillegg reduserer vi det miljømessige fotavtrykket vårt. En vinn-vinn-situasjon.

Berit Hveem Driftssjef på DISCO Oslo